Anh chị nào nhớ đề Dân tộc học ĐC đã từng thi hết học kì không nói thử em biết với. Sắp thi mà thầy cho đề cương dài quá em ko học được