Dành cho ai học tiếng anh và thích nghe nhạc ngoạiForever and One

What can I do?
Will I be getting through?
Now that I must try to leave it all behind
Did you see what you have done to me?
So hard to justify
Slowly it's passing by

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies

Here I am
Seeing you once again
My mind's so far away
My heart's so close to stay
Too proud to fight
I'm walking back into night
Will I ever find someone to believe?

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies.
và đây là bản dịch cua tui cac ban xem có gj sai sot chỉnh gium tui nha


tôi biết làm j đây
liểu tôi có thể vượt qua
giờ là lúc tôi phải cố
bỏ lại mội thứ sau lưng
liệu em có hiểu
điều em mang đến cho tôi
thật khó để biện minh
chầm chậm nó trôi qua

mài mãi và một lần tôi sẽ nhớ em
cho dù nụ hôn cuối chưa hề trao
tất cả sụp đổ ở miền hư vô

dù khó đã cố
chu dù mai tôi sẽ khóc
bằng cách nào em giấu đi lời gian dối
lời gian dối của em

tôi đã về đây
nhìn em một lần cuối
tâm trí tôi giờ rối bới
trái tim tôi đã khóa chặt
đã chiến đấu bằng tất cả niềm kiêu hãnh
tôi trở về với bóng đêm
liệu tôi có tìm được ai để tin

mài mãi và một lần tôi sẽ nhớ em
cho dù nụ hôn cuối chưa hề trao
tất cả sụp đổ ở miền hư vô