PDA

View Full Version : [Đề Cương] Kiến Trúc Máy Tính[M]aiHạLong
05-05-2009, 10:21 PM
[Đề Cương] Kiến Trúc Máy Tính

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên học phần : KIẾN TRÚC MÁY TÍNH (COMPUTER ARCHITECTURE)

2. Thời lượng : 3đvht

- Lý thuyết : 38 tiết

- Kiểm tra : 1 tiết

- Thực hành : 6 tiết

3. Yêu cầu kiến thức : Điện tử số

4. Giới thiệu học phần : Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kiến trúc máy tính thông dụng bao gồm kiến trúc chung, tổ chức tập lệnh, kiến trúc CPU và các thành phần CPU, phân cấp bộ nhớ và chế độ địa chỉ, kiến trúc và tổ chức thông tin trên đĩa.

II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Chương 1: Giới thiệu chung

1.1. Khái niệm kiến trúc và tổ chức máy tính

1.2. Cấu trúc và chức năng của máy tính

1.3. Lịch sử phát triển máy tính

1.4. Kiến trúc von-Neumann

Chương 2: Khối xử lý trung tâm

2.1. Các thành phần chức năng của CPU

2.2. Thanh ghi

2.3. Khối điều khiển

2.4. Khối lô gic và số học

2.4.1. Biểu diễn và tính toán với số nguyên

2.4.2. Biểu diễn và tính toán với số dấu phẩy động

Chương 3: Tập lệnh máy tính

3.1. Khái niệm tập lệnh, thành phần lệnh máy

3.2. Chu trình thực hiện lệnh máy

3.3. Một số dạng lệnh thông dụng

3.4. Các dạng toán hạng

3.5. Các chế độ địa chỉ

3.6. Thực hành về tập lệnh máy tính

Chương 4: Bộ nhớ trong

4.1. Giới thiệu chung về bộ nhớ máy tính

4.2. Bộ nhớ sơ cấp

4.3. Bộ nhớ cache

4.4. Thực hành về tổ chức bộ nhớ trong và cache

Chương 5: Bộ nhớ ngoài

5.1. Đĩa từ

5.2. RAID

5.3. Đĩa quang

Chương 6: Hệ thống BUS và thiết bị ngoại vi

6.1. Nguyên tắc giao tiếp với thiết bị ngoại vi

6.2. BUS hệ thống

6.3. PCI

III. TÀI LIỆU HỌC TẬP

-Tài liệu tham khảo

[1] Stallings W., Computer Organization and Architecture, Prentice – Hall 1996.

[2] Hennesy J.L. and Patterson D.A., Computer Architecture. A Quantitative Approach, Morgan Kaufmann, 2003.

[3] Trần Quang Vinh, Cấu trúc máy vi tính, Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.

[4] Hồ Khánh Lâm, Kỹ thuật vi xử lý, Nhà xuất bản Bưu điện, 2005

Tài Liệu tham khảo :

Giáo trình kiến trúc máy tính
Sách tiếng việt về kiến trúc máy tính, đề cương ôn tập và đề thi kiến trúc máy tính. Chúc cán bạn học tập tốt

Các bạn download tài liệu theo link sau:


http://www.3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/New%20Folder/Giao_trinh_KTMTk_20060214_122752.rar

TuanBuiplus
05-06-2009, 12:37 AM
anh àk! Link này lỗi hay sao ý
em vào mà ko đc anh thử xem lại anh nhé !
em cũng đang kần tài liệu về phần trên

[M]aiHạLong
05-06-2009, 12:56 AM
anh àk! Link này lỗi hay sao ý
em vào mà ko đc anh thử xem lại anh nhé !
em cũng đang kần tài liệu về phần trên


Đã fix lại link. Cần gì cứ ý kiến nhé.

TuanBuiplus
05-06-2009, 01:08 AM
ok! xong rồy anh ạ! :) .!
mà anh ơi em hỏi tý! thế môn Hệ Điều Hành lý thuyết là nhiêu % hả anh!

Mr.Cận
10-28-2011, 07:28 PM
Quyển này đọc cũng dễ hiểu nè các bạn!

MỤC LỤC .
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.
GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH.
MỤC ĐÍCH
YÊU CẦU.
NỘI DUNG
KIẾN THỨC TIÊN QUYẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP
CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG .
I.1 CÁC THẾ HỆ MÁY TÍNH.
a. Thế hệ đầu tiên (1946-1957)
b. Thế hệ thứ hai (1958-1964) .
c. Thế hệ thứ ba (1965-1971)
d. Thế hệ thứ tư (1972-????) .
e. Khuynh hướng hiện tại
I.2 PHÂN LOẠI MÁY TÍNH.
I.3 THÀNH QUẢ CỦA MÁY TÍNH.
QUI LUẬT MOORE VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MÁY TÍNH .
I.4- THÔNG TIN VÀ SỰ MÃ HOÁ THÔNG TIN
I.4.1 - Khái niệm thông tin.
I.4.2 - Lượng thông tin và sự mã hoá thông tin.
I.4.3 - Biểu diễn các số: .
I.4.4 Số nguyên có dấu
I.4.5 - Cách biểu diễn số với dấu chấm động:.
I.4.6 - Biểu diễn các số thập phân .
I.4.7 - Biểu diễn các ký tự
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG I .
CHƯƠNG II: KIẾN TRÚC PHẦN MỀM BỘ XỬ LÝ.
II.1 - THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MỘT MÁY TÍNH
II.2 - ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
II.3 - CÁC KIỂU THI HÀNH MỘT LỆNH
II.4 - KIỂU KIẾN TRÚC THANH GHI ĐA DỤNG.
II.5 - TẬP LỆNH.
II.5.1 - Gán trị.
II.5.2 - Lệnh có điều kiện
II.5.3 - Vòng lặp
II.5.4 - Thâm nhập bộ nhớ ngăn xếp.
II.5.5 - Các thủ tục
II.6 - CÁC KIỂU ĐỊNH VỊ .


II.7 - KIỂU CỦA TOÁN HẠNG VÀ CHIỀU DÀI CỦA TOÁN HẠNG
II.8 - TÁC VỤ MÀ LỆNH THỰC HIỆN.
II.9 - KIẾN TRÚC RISC ( REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER)
II.10 - KIỂU ĐỊNH VỊ TRONG CÁC BỘ XỬ LÝ RISC
II.10.1 - Kiểu định vị thanh ghi.
II.10.2 - Kiểu định vị tức thì
II.10.3 - Kiểu định vị trực tiếp
II.10.4 - Kiểu định vị gián tiếp bằng thanh ghi + độ dời .
II.10.5 - Kiểu định vị tự tăng
II.11 - NGÔN NGỮ CẤP CAO VÀ NGÔN NGỮ MÁY.
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG II .
CHƯƠNG III: TỔ CHỨC BỘ XỬ LÝ .
III.1. ĐƯỜNG ĐI CỦA DỮ LIỆU
III.2. BỘ ĐIỀU KHIỂN
III.2.1. Bộ điều khiển mạch điện tử
III.2.2. Bộ điều khiển vi chương trình: .
III.3. DIỄN TIẾN THI HÀNH LỆNH MÃ MÁY .
III.4. NGẮT QUÃNG (INTERRUPT)
III.5. KỸ THUẬT ỐNG DẪN (PIPELINE)
III.6. KHÓ KHĂN TRONG KỸ THUẬT ỐNG DẪN
III.7. SIÊU ỐNG DẪN.
III.8. SIÊU VÔ HƯỚNG (SUPERSCALAR)
III.9. MÁY TÍNH CÓ LỆNH THẬT DÀI --IW (VERY LONG INSTRUCTION
WORD)
III.10. MÁY TÍNH VECTƠ.
III.11. MÁY TÍNH SONG SONG .
III.12 KIẾN TRÚC IA-64
a) Đặc trưng của kiến trúc IA-64: .
b) Định dạng lệnh trong kiến trúc IA-64 .
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG III.
CHƯƠNG IV: CÁC CẤP BỘ NHỚ .
IV.1. CÁC LOẠI BỘ NHỚ
IV.2. CÁC CẤP BỘ NHỚ
IV.3. XÁC SUẤT TRUY CẬP DỮ LIỆU TRONG BỘ NHỚ TRONG
IV.4. VẬN HÀNH CỦA CACHE
IV.5. HIỆU QUẢ CỦA CACHE
IV.6. CACHE DUY NHẤT HAY CACHE RIÊNG LẺ.
IV.7. CÁC MỨC CACHE
IV.8. BỘ NHỚ TRONG.
IV.9. BỘ NHỚ ẢO.
IV.10. BẢO VỆ CÁC TIẾN TRÌNH BẰNG CÁCH DÙNG BỘ NHỚ ẢO.
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG IV.
CHƯƠNG V: NHẬP - XUẤT

V.1. DẪN NHẬP .
V.2. ĐĨA TỪ
V.3. ĐĨA QUANG .
V.4. CÁC LOẠI THẺ NHỚ.
V.5. BĂNG TỪ
V.6. BUS NỐI NGOẠI VI VÀO BỘ XỬ LÝ VÀ BỘ NHỚ TRONG .
V.7. CÁC CHUẨN VỀ BUS
V.8. GIAO DIỆN GIỮA BỘ XỬ LÝ VỚI CÁC BỘ PHẬN VÀO RA
V.9. MỘT SỐ BIỆN PHÁP AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG VIỆC LƯU TRỮ THÔNG
TIN TRONG ĐĨA TỪ
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG V.


http://data.sinhvienit.net/files1/SinhVienIT.Net---153_GiaoTrinhKTMT.zip
Ngoài ra bên dưới còn có 1 bộ 45 câu trắc nghiệm[/SIZE]